Hướng dẫn chỉnh menu máy in Canon 3800

Menu may in laser A3 LBP-3800

Menu máy in laser A3 Canon lbp 3800

**** Chú thích các phím :

(1) : Phím trên ( trỏ về cấp menu phía trên )
(2) : Phím xuống ( Enter, = )
(3) : Phím trái ( Menu tiện ích , di chuyển lùi )
(4) : Phím Phải ( Menu , di chuyển tới )
(A) : Sáng đèn –> trạng thái online nhận lệnh in từ máy tính (Trạng thái này không cho chỉnh menu máy in) ; (A) : Không sáng đèn –> Trạng thái Offline không nhận lệnh in từ máy tính (Trạng thái này để chỉnh menu máy in)

++ (1…)(2…)(3…)(4…) : Bấm phím nhìều lần 
++ (1)(2)(3)(4) : Bấm phím 1 lần


– Chỉnh Khay Giấy (FEEDER MENU)

(4…) FEEDER MENU (2) –> tray paper size (2) –> MIXED SIZES (2) 

(4…) FEEDER MENU (2) –> (4…) std paper size (2) –> A4 (2)


– Chỉnh Cổng kết nối (USB, LAN. LPT1), Set địa IP (IP Adress) ( INTERFACE MENU )

(4…) INTERFACE MENU (2) –> i/o select (2) –> (4…) AUTO (2) : Chọn AUTO để máy in tự động nhận cổng kết nối với máy tính. Chọn như vậy bạn có thể vừa kết nối với máy tính qua cổng USB, LAN, LPT1 tùy thích. (Nếu bạn cắm kết nối USB mà máy tính không nhận bạn nên xem lại phần này hoặc kiểm tra lại dây USB có bi hư hay không tốt nhất nên đổi dây USB khác để thử)

(4…) INTERFACE MENU (2) –> (4…) NETWORK MENU (2) –> TPC/IP (2) –> (4…) ip mode (2) –> MANUAL (2)

(4…) INTERFACE MENU (2) –> (4…) NETWORK MENU (2) –> TPC/IP (2) –> (4…) IP SETTINGS (2) –> ip address (2) –> xxx.xxx.xxx.xxx ( Bạn chỉnh Địa chỉ IP tại đây)

*** Tùy theo lớp mạng (Default Gateway) của công ty bạn (xem hinh bên dưới) mà bạn chỉnh IP Address máy in cho phù hợp. Sau đây là 3 địa chi IP (IP Address thông dụng chúng tôi khuyên bạn nên chọn 1 trong 3 địa chỉ dưới đây”)

– 192.168.1.225 (Nếu Default Gateway của máy tính bạn la 192.168.1.1)
– 192.168.0.225 
(Nếu Default Gateway của máy tính bạn la 192.168.0.1)
– 192.168.2.225 (Nếu Default Gateway của máy tính bạn la 192.168.2.1)

Set dia chi ip may in laser canon 3800

(4…) INTERFACE MENU (2) –>NETWORK MENU (2) –> TPC/IP (2) –> (4…) subnet mask (2) –> 255.255.255.0

– Đối với chỉnh địa chỉ IP và subnet mark cho máy in sau khi chỉnh xong bạn cần thực hiện thêm 1 bước dưới đây để LƯU lại giá tri IP ADDRESS và SUBNET MASK mà bạn vừa chỉnh xong lại

+ (4…) INTERFACE MENU (2) –>NETWORK MENU (2) –> (4…) STORE SETTINGS (2) –>OK (2)

Scroll to Top