hướng dẫn kiểm tra địa chỉ IP của máy tính

Phẩn này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm tra xem địa chỉ IP (IP Address) và lớp mạng (Subnet Mask) của máy tính để phục vụ cho việc Set địa chỉ IP và Subnet Mask cho máy in để máy in của bạn và máy tính có thể giao tiếp thông qua kết nối cổng mạng Lan (RJ45)

 

Kiem tra ip may tinh

Kiem tra ip may tinh
Dupble click vào biểu tượng Local Area Connection nếu là máy tính bàn,Nếu là Laptop đang dùng Wifi thì bạn hãy Dupble Click vào biểu tượng kết nối mạgn của Wifi 

Kiem tra ip may tinh
Xem thong so Dia chi IP, Subnet mark, Default getway

Bạn hãy ghi lai những thông số IP Address, Subnet Mask, Default Gateway để chuẩn bị cho việc cài đặt địa chỉ IP (IP Address cho máy in) để in qua cổng giao tiếp mạng RJ45

Scroll to Top