Lỗi <16 PREP."color" TNR>, <16 CHG."color" TNR>, và <1G CHG."color" TNR> Canon 5900

Khi trên menu máy in laser màu Canon 5900, Canon 5910 xuất hiện thông báo lỗi:

– <16 PREP.”color” TNR>: Hộp mực của bạn gần hết mực

  • Bạn vẫn có thể tiếp tục in
  • Bạn hãy chuẩn bị mực để nạp thêm vào khi cần in số lượng lớn

+ <16 CHG.”color” TNR>: Hộp mực của bạn gần hết mực

  • Máy in sẽ dừng lại
  • Bạn có thể bấm nút [Online] để tiếp tục in
  • Bạn hãy chuẩn bị mực để nạp thêm vào khi cần in số lượng lớn

+ <1G CHG.”color” TNR>: Hộp mực của bạn đã hết mực

  • Bạn sẽ không thể in tiếp được
  • Hãy nạp mực vào bình mực mà máy báo hết
  • Sau đó làm thao tác khai báo với máy là đã có mực mới để có thể tiếp tục in. Thao tác khai báo như sau:
1. Bấm máy in A3 in bản vẽ AutoCad .
máy in A3 in bản vẽ AutoCad
2. Chọn reset mực bằng nút  máy in A3 in bản vẽ AutoCad hoặc máy in A3 in bản vẽ AutoCad , sau đó bấm máy in A3 in bản vẽ AutoCad .
máy in A3 in bản vẽ AutoCad
Màu của hộp mực C Toner hoặc M Toner hoặc Y Toner hoặc K Toner
3. Chọn màu mực bạn muốn Reset bằng nút  máy in A3 in bản vẽ AutoCad hoặc máy in A3 in bản vẽ AutoCad , sau đó bấm máy in A3 in bản vẽ AutoCad .
máy in A3 in bản vẽ AutoCad
Một thông báo xác nhận OK? sẽ xuất hiện
4. Bấm máy in A3 in bản vẽ AutoCad .
máy in A3 in bản vẽ AutoCad
Scroll to Top